آن بیست و سه نفر

امروز بار اولی بود که داستان "آن 23 نفر" را شنیدم.

غرق شدم...

نه در اشک

نه

غرق در تماشای یک جرقه! اینکه

هر زمانه ایی مردان خودش را می سازد.

و نامردان خودش را...

آن کودکان، خود به زور قبای سنگین مردی به تن کردند. و مرد ماندند...

سخت بود اما محال نه!

سلام بیست و سه مرد

در قبال صبرتان عرضی نیست

نبوده

و نخواهد بود

فقط..

از نسل من غمناک نباشید...

زمانه ی ما، ما را چنین برد...

 

تسونامی ذهن من فقط میخواهد بداند، می شود خود را فارغ از موج زمان به هر سو خواست برد؟ و من خود خویشتن را تربیت کنم؟

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
جنس دوم؟

بیست و سه نفر؟ اسم یه کتابه؟ بانو کجایی پس شما؟ خیلی وقته نیستی!!!!!!! دلمان تنگ شد![لبخند]