دوست

 

چقدر خوبه که یه آدمایی هست توی زندگی به نام:

دوست

 


/ 2 نظر / 7 بازدید
سرونازشیراز

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش .. اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند.....[ماچ]

جنس دوم؟

دوست خیلی خوبه خیلی خوب!اما دوستی شرط داره!همونقدر که تو براش مایه میذاری اونم بذاره!