"مــــــــــرد" میخواند "زن" نمیخواهند، به جرم زن بودن

467980r81re9x9km

انگار زن که باشی کافی است

کافیست تا دیده نشوی 

بکار نیایی 

استخدام نشوی

حتی اگر آن شغل فقط به یک ذهن پرتکاپو نیاز داشته باشد نه بازو پر باد

 

انگار زن که باشی کافیست

کافیست تا مجبور به پرداخت غرامت باشی

غرامت اشتباهات سیاستهای کلان

وقتی نمیبایستی درب دانشگاهها را روی میلیونها نفر باز میکردند

و 

کردند

حالا بین این همه تحصیل کرده شایسته سالاری نمیکنن

جبران عدم توازن اجتماعی را میکنن

""مــــــــــرد"" میخواند

""زن"" نمیخواهند

به جرم زن بودن

 

هر روز روی ماه خدایم را میبوسم که پرسید:

بای ذنبن قتلت

قبر روزی گور بود و امروز همه شهرم

من استثمار میشوم به جرم زن بودن

""مــــــــــرد"" میخواند

""زن"" نمیخواهند

467980r81re9x9km 

/ 1 نظر / 8 بازدید
جنس دوم؟

چقدر تلخ! به جرم زن بودن از خیلی چیزهامحروم میشویم گاهی از طبیعی ترین و بدیهی ترین حقوقمان حق زندگی کردن حق آزاد بودن حق مادر شدن یا نشدن حق تفریح حق مسافرت دوستانه حق داشتن منزل مجردی حق قدم زدن در شب وخیلی چیزهای دیگه!