حسرت بازخوانی آوای زن...

آفریدگار دنیا را متوازن آفرید

آفتاب و مهتاب

سرد و گرم

زشت و زیبا

ظریف و خشن

.

.

هر جا را که نگاه کنی می بینی صنع او پر از توازن است. توازنی که خلق کرد نیاز بشر بود

نظم جهان را بر هم نزنیم

دنیا را زشت نکنیم

فقط به "من" نیاندیشیم

سر تعظیم به پیشگاه طبیعت فرود آریم

 

امروز مستندی در مورد دختران در هند می دیدم.

حیرت کردم

و

بیشتر ترسیدم

از عواقب کم عقلی ترسیدم

از فقر فکری ترسیدم

بعد از عمومی شدن دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار در هند بیش از ده میلیون جنین دختر سقط شده

ده میلیون....

خب نتیجه؟؟

پسران رشید این مادران احمق نمیتوانند ازدواج کنند

مادران کمک و همیار ندارند

نیاز به بودن چیزی مهم هست اما وجود ندارد

دختر را فقط خانواده های بسیار فقیری دارند که نتوانسته اند سونوگرافی بروند

نظم و نظام زندگی شان بهم خورده و به چاره اندیشی جدی نیاز است

خب نتیجه؟؟

مثل همه جای این تاریخ کسانی به چاره اندیشی می پردازند، پیشتر از همه !!!

نه دولت

نه

نه ریش سفیدان و علمای مردمی نه

کجای تاریخ اینها زودتر جنبیده اند؟؟

قاچاقچیان

بعلی

کسبه نامحترم و همیشه حاضر در همه صحنه های تلخ تاریخ

دختر بچه های ده ساله هم از دست آنها در امان نبودند

در مناطق کوچک حتی روزی دو مورد سرقت هم گزارش میشد

وحشتناک بود

آنها این دختر بچه ها را به فاحشه خانه ها میفروختند یا حتی به بعضی افراد برای همسری و یا به عنوان کنیز !!!!

نشان می داد خانواده یکی از این دخترها را که با مرارت زیاد دخترشان را پیدا کرده بودند و به خانه باز گردانده بودند

حالا شده بود مایه لعن و نفرین همسایه ها... دیگر کسی حاضر نبود با او ازدواج کند. او پاک نیست؟

چرا؟؟ چون به اجبار دزده شده؟ مثل برده فروخته شده؟ به زور دخترک نحیف به هر کثافتی تن سپرده؟

واقعا چرا؟؟

اصلا یک سوال اساسی تر

پاکی چیست؟؟

مستند تکان دهنده ایی بود

کاش یکبار بین این قوم که نه کم از اعراب جاهلیتند کسی "انا اعطیناک الکوثر" میخواند

/ 3 نظر / 9 بازدید
آبیجان

:(( دنیا خیلی کثیف شده :( اگه میتونی فیلم هوش مصنوعی رو ببین شاید هم دیدی.. برا 2001 هست .. اسم مستند چی بود که دیدی؟

جنس دوم

جهالت مرض بسیار بدی است که درمانش گاهی غیرممکن هست! کتاب گل صحرای واریس دیری رو هم که بخونی نوع دیگری از نادانی علیه زنان میبینی!