خدایا تو تب نمیکنی؟

467993o60mwxl1zy

خدایا امروز تب کردم از دیدن درد

دیدن زنی نسخه بدست که برای داروی بیمار سرطانیش فقط تخفیف در قیمت دارو میخواست

خدایا تب کردم

تب کردم از دیدن این همه بدبختی یکجا

467993o60mwxl1zy

/ 3 نظر / 11 بازدید
جنس دوم؟

حق داری تب کنی همه مون حق داریم تب کنیم! ولی کاش فکر درمان بودیم وقتی ما تب میکنیم اونی که گرفتار این مشکله چه میکنه؟

جنس دوم؟

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ، نخستین نعره مستانه را خاموش آندم ، بر لب پیمانه میکردم . عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . که میدیدم یکی عریان و لرزان ، دیگری پوشیده از صد جامۀ رنگین زمین و آسمانرا واژگون ، مستانه میکردم .

گاو خشمگین

تب می کنیم همه، بدتر اینه که راه درمان دست ما نیست!