یعنی خدا عـــــــــــــــاشقتم

 

آخه خدا چرا گاهی اینقد جاهل می شم؟؟

وقتی تو هستی که بهت اعتماد کنم بهت تکیه کنم چرا غیر؟؟

 

پ.ن:
از افتادن تو یه چاله بزرگ نجات پیدا کردم.فقط کار خدا بود...عاشقشم 

/ 1 نظر / 8 بازدید
جنس دوم؟

هر کس به خدا توکل کند خدا برای او کافی است!