آغاز تمرینات خود اصلاحی

شروع کردم به کنار گذاشتن اشتباهات زنانم

جالب شده!

اولین قدمم:

دور ریختن شکسته نفسی زنانه ام بود

جداکننده.متحرک.وثابت-www.shabhayetanhayi.ir (37)

ما یک شبه دست به گزینش مسیرمون -یعنی همون اشتباهات زنانه مون-نزدیم ما رو مجبور کردن. الان که دوباره دارم باهاشون میجنگم تمام اتفاقاتی که منو به اینجا رسوندن دوباره دارن تکرار میشن:

زن باید متواضع باشد و خودش را کمتر از مردان نشان دهد:

یکی از دوستان داشتن از من تعریف میکردن. منم جلوی خودمو گرفتم تا توانایی هامو نفی نکنم. و موفق شدم اما وقتی به چشای زنهای اطرافم نگاه میکردم  برام  پر از معنی های ناخوشایند بود. سخت بودن بعضی گزینش ها نه به دلیل ماهیت خود اون انتخابه که بخاطر تبعاتشه و توانایی حل اونها و کشوندنش به مسیر درست

من موفق میشم بالاخره

/ 8 نظر / 9 بازدید
هدی

ادامه بده موفق میشی:)

جنس دوم؟

جالب بود خیلی جالب بود خیلی هامون همینطور هستیم!

مردی با خودش حرف میزند

باشه

جنس دوم؟

مردم اغلب بی انصاف؛ بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش... اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی تو مهربان باش... اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت اماتو موفق باش.... اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش... آنچه در طول سالیان بنا نهاده ای در یک شب ویران میکنند ولی تو سازنده باش... اگر شامان و آرام باشی حسادت میکنند ولی شاذمان و آرام باش... نیکی درونت را فراموش میکنند ولی تو نیکوکار باش... بهترینهای درونت را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد... ودر نهایت می بینی هر آنچه هست: میان تو خداوند است و نه میان تو و مردم... " دکترشریعتی"

جنس دوم؟

رمز پست بالا همون قبلی نیست؟ پس چی یه؟ [نیشخند]

هدی

جنگ جنگ تا پیروزی[خنده]