عاقل باش...

تشویش همیشه از آسمون به زندگے ما نمیباره
 گاهے هم انتخابهاے غلط ماست ڪه دنیامونو مشوش میڪنه


/ 5 نظر / 10 بازدید
صالح

به نر من گاهی رو باید برداشت چون تشویش یا اتفاق بد و امثال اینا باعثش خود آدمه

جنس دوم؟

آی گفتی!

پیام

هیچ تشویشی در زندگی نیست هر چه هست باید باشد. اما باید مراقب باشیم به کسی و چیزی حتی یه علف هرز آزار نرسانیم/ ژیام

صدیقه (ایران دخت)

بیشتر اوقات هم تقصیر خودمونه اگه نگم همیشه...

خسرو پيري

وکسی می گوید :سرخودبالاکن... به بلندابنگر، به بلندای عظیم... به افق های پرازنورامید... وخودت خواهی دید... وخودت خواهی یافت... خانه دوست کجاست... خانه دوست درآن عرش خداست... وفقط... دوست خداست...