نادان نادان است.

نادان را از هر طرف بخوانی نادان است

689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a

من همان نادانی هستم که:

توی همین وبلاگ سه چهار دفعه به خودم هشدار دادم اما بازم داشتم تو چاه می افتادم

من فقط تو زندگیم چند بار سعی کردم مثل زنهای عادی با احساسم- به عنوان اولویت اول و عقلم در اولویت دوم- تصمیم بگیرم که در همه این دفعات داشتم نابود می شدم

و 

جالب اینکه عبرت نمیگیرم 

نمیدونم چرا؟

گاهی حس میکنم زن بودن رو خوب بلد نیستم

زن بودن مگه از غریزه ام نمیاد؟

اصلا شایدم همه زنها در اینجور مواقع صدمه میبینن اما من چون عادت به اینطور رفتارها ندارم عقلم فوری هشدارهای نهایی رو میده و جلومو میگیره

واقعا نمیدونم مشکل از کجاست؟

689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a689651n0y895ok9a

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
جنس دوم؟

همیشه با احساس تصمیم میگیریم و مشکل پیدا مکینیم حالا بازم به شما که چند بار بیشتر این کارو نکردی!