هر چی بگی باور میکنم

 خدایا 

من بقولی که دادی ایمان دارم

با همه قلبم

فقط همین

بعداَ نوشت:

خدایا ممنون

عاشقتم

/ 4 نظر / 9 بازدید
جنس دوم؟

کدوم قول؟

جنس دوم؟

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند. اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه... آنجا که در میان خاک خوابیدی؛ "سنگ تمام" را می گذارند و می روند ...!

جنس دوم؟

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید. بیل گیتس