باز هم به جرم زن بودن

توی کتابای مدرسه ما نوشته بود:

"""امپریالسیم"""" از زمان انقلاب صنعتی به اینجا رسید

انقلاب صنعتی با استثمار و بهره کشی از زن به عنوان نیروی کار ارزان و بی دردسر به موفقیت دست یافت ...

بی نهایت خشمگینم... 

/ 2 نظر / 13 بازدید
لیلا

به جز کتابای درسیت برو کتابای دیگه هم بخون که هرچی میگن رو باور نکنی!