لب پر شدن آب از یه لیوان پر

زیر لب به نجوا گفت:

“”آه...خدا””

 

دیگران فقط همینو شنیدن

اما ما میدونستیم این تلنگر آخر صداشو آورده تو فرکانس شنیداری ما

وگرنه اون اهل ناله نیست که!

آهش مث لب پر شدن آب از یه لیوان پر بود


/ 1 نظر / 8 بازدید
پیام

چه زیبا و چه تعبیر هنرمندانه ای «آهش مث لب پر شدن آب از یه لیوان پر بود»