ششمین اشتباه: زنان مثل بچه ها رفتار میکنند

گاهی زنها مثل دختر کوچولوها رفتار میکنن تا اونچیزایی رو که میخوان از مردا بگیرن. ما بیاد میاریم که وقتی کوچیک بودیم چقدر از این شیرین بودن و دوست داشتنی بودن استفاده میکردیم و حالا  دنبال تکرار همین روش امتیاز گیری هستیم


چطور اینکار رو میکنن؟

  1. با اینکه جواب و راه حل را میدونید خودتونو به نادونی میزنید. اینکار به مردای شما اعتماد بنفس کاذب میده 
  2. وانمود میکنین ناراحتید در حالی که عصبانید. عصبانیتتون رو بروز بدین
  3. وانمود میکنین که گیجید در حالی که نیستین
  4. با مردا مثل بابا رفتار میکنین
  5. با لحنی کوکانه نق میزنن: وقتی میترسن چیزی رو به زبان بیارن یا از وقتی از عکس العملی میترسن، وقتی از اینکه باهاشون مخالفت بشه میترسن نقاب بچگی جلوی چهرشون میگیرن
  6. در زندگی آشفتگی مصنوعی میسازن تا مرد به کمکشون بیاید

 

مردان به دختر بچه اهمیت میدهن اما هرگز بهش احترامی که باید نمیذارن

 

مردا از شما دلخور میشن؟

راه حل:

  1. لیستی تهیه کنین از مواقعی که باعث میشه بچه بشید
  2. موقعی که مشغول گریه اید از خود بپرسید چرآ؟ از عصبانیته؟
  3. دفعه بعد که احساس سردرگمی کردین خودتون به خودتون کمک کنین
/ 1 نظر / 9 بازدید
هرمس

سلام انسان زمینی خوشحالم که فکر میکنی