آرزوی کوچکـــــ

Jodakonandeh-www.shabhayetanhayi.ir (12) 

 

زنهایی که به دنبال برابری با مردها هستند آرزوی بسیار کوچکی دارند

 

تیموتی لیری

Jodakonandeh-www.shabhayetanhayi.ir (12)

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
جنس دوم؟

این آرزو برای یک مرد آرزوی کوچک و شاید مسخره ای است اما برای زنان بزرگ است و سالها برای به دست آرودن آن زحمت کشیده اند! این حقوق برای مردان آنقدر عادی و پیش پاافتاده است که به نظرشون مسخره است که زنها به دنبال آن هستند! اما باید پای صحبت کسانی چون سیمون دوبووار بنشینی تا بفهمی زنها چقدر سختی کشیدند! البته دوبووار هم با دید خودش به این قضیه نگریسته!و با توجه به گرایشی که دارد و موافق مکتب اصالت وجود است عقایدش هم بر پایه ی آن است! به هر حال کتاب جنس دوم او گویای مشکلات زنهاست!

جنس دوم؟

هر چه مردان درباره ی زنان نوشته اند باید نا مطمئن باشد زیرا مردان درآن واحد هم داورند و هم طرف دعوا(پولن دولابار)