مناظره داراب افسر بختیاری با خدا

عاقلون هر چه کنن فکر و اٍبالن به خوسون 

اشتباه کردنه پای جمله ز افکار تونه


هر که رهد از پی مقصود و به مقصود رسید

او نرفت و نرسیده یو ز رفتار تونه 


هر حکیمی که دوا داد و مریضش خو ابید 

او دواها همه از قیطی عطار تونه


هر چه فردوسی و سعدی گودنه 

همه سون از اثر طبع درٍُبار تونه


پیر ابون خلق و همه سال تفاوت اکنن

غیر ذات تو که امسال تو چی پار تونه


عرش فرش کردی وقلیون نهادی گر لو 

هر چه ورمون اکنن پای همه آزار تونه 


گدیه کردمه مختارتونه ورخووبد

نیکنم زت مو قبول یو سر و یو دار تونه


هرشروشوربه دنیا منه مخلوقات ابو

ازنیم یا اکشیم پاک همه سون کارتونه


خان چنگیز که دنیانه سرازته رفتی

هرچه بدکردبه مردم همه وادار تونه


شاه تیمور که مشهور به خین ریزی بید

کمتریم بنده ای از مردم تاتارتونه


یه نفرکی ایترس ایی همه آدم بکشه

اونکشت دست تو بید قدرت قهارتونه


وندیه جنگ اروپاوتیستی ته عرش

هرچه مردن منه جنگ خین همه بارتونه


هررسولی افرستی وکتابی داره

یاکرت یاکر گوت یاکه جلوردارتونه


آدمه گول ازنی واکونیس ورمنه باغ

انهی ترد  بریشس که یودیف وارتونه


هوکه شیطونه و ایی گول به آدم زیده   

گوش ونفتس بزبکنی خوس دزبازارتونه


باغته رفت به یه شو گرهدازچنگت

میل خت بیدکه ازنه گرفتارتونه


گدیه روزقیامت زلرایخوم مو حساو

توچه دادیس هوچه داره چه بدهکارتونه


کر یارونه اتومبیل سواری دادی 

منکر بیدنته لر که طرافدار تونه 


حق تو داری بکنی هرچه به دنیا بخویی 

چون همه بید و نبید زنده ز دوار تونه


هر بنای که بسازن همه ویرون ابوهه

غیر پاینده فقط گنبد دوار تونه


افسر یی فخر بسه سی تو که بعد از مرگت 

اسم لر تا به ابد زنده ز اشعار تونه 

 

داراب افسر بختیاری متولد 1279 چقاخور بختیاری وفات 1350 اصفهان 

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
جنس دوم؟

سلام آرام جان یه سوالی داشتم! من وبلاگمو حذف کردم اما نمیدونم چرا نمایش داده میشه! این پرشین بلاگ لعنتی چیکار میکنه پس؟ شما میدونی؟[شرمنده]