یا مولا دلم تنگ اومده

در دیده بجای خواب آبست مرا

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده

زیرا که به دیدنت شتابست مرا

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده

گویند بخواب تا که به خوابش بینی

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده

ای بیخبران چه وقت خواب است مرا

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

ای لاله تو همرنگ رخ یار منی

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

ای غنچه تو چون دهان یار منی

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

ای ماه اگر مثل شکر خنده کنی

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

گویند که نگار شکر گفتار منی


بلبل به سر چشمه به چکار  آمده‌ای 

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

یا تشنه شده‌ای یا به شکار آمده‌ای 

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده 

نی تشنه شدی نی به شکار آمده‌ای 

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده

دیوانه شده‌ای دیدن یار آمده‌‌ای 

یا مولا دلم تنگ اومده ….. شیشهء دلم آی خدا زیر سنگ اومده

/ 1 نظر / 10 بازدید