/ 2 نظر / 10 بازدید
جنس دوم؟

خوبه که یک چنین روزی وجود داره!خوبه !وگرنه شاید کمتر کسی یادش به مادرش می افتاد و براش یه کادو میگرفت! والا!

جنس دوم؟

حالا شما که نه زنی نه مادر ما چه جوری بهت تبریک بگیم؟ ما تبریکمونو به شما روز دختر میگیم! ایشالا سال دیگه روز زن رو هم بهت تبریک بگم![نیشخند][زبان]