کادوی تولدم

بهترین دوستم این جمله رو روز جشن تولدم بهم هدیه داد:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی تولد فرزندش نوشت ...

پسرم ...

یک بهار، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ...

از این پس  همه چیز جهان تکراریست 


همه چیز ......

جز مهربانی ...جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (5)

/ 1 نظر / 10 بازدید
هدی

خیلی قشنگ بود.. اونقد که یه جوریم شد.