جواب "های"

 

جواب "هاے" رو با "هوے" میدیم

اما

اگه ڪسے بجاے "هاے" با صداے محبت و صداقت سراغمون بیاد

بازم مقابله به مثل میڪنیم؟

/ 6 نظر / 10 بازدید
جنس دوم؟

یه حاج آقایی چند وقت پیش صحبت میکرد توی تی وی میگفت بعضی ضرب المثل های ما بر خلاف آموزه های دینی ماست!مثل همین ضرب المثل:جواب" های "،"هوی" است! پیامبر و امامان ما هرگزجواب بدی و حتی ناسزای دیگران را با بدی نمی دادند!

جنس دوم؟

یعنی ما تحمل نداریم کسی داد بزنه سرمون یا توهین کنه یا تحقیر کنه ما زرنگی رو توی مقابله ی شدید تر از اون یا حداقل هم سطح اون می دونیم! کمتر کسی هست که با صبوری و متانت مقابله کنه!

جنس دوم؟

درمورد جمله ی دومت باید بگم که اینقدر توی زمانه ی ما مردم دغل باز شده اند که دیگه به محبت دیگران نمیشه اعتماد کرد! یعنی محبت کردن افراد هم بخاطر اینه که یه سوءاستفاده ای ازت بکنند! من که دوروبر خودم دیدم از این آدما با وجود چنین آدمهایی وقتی تو بخوای بدون غرض به کسی محبت کنی وحشت میکنه! وگرنه محبت همیشه زیباترین چیز توی دنیا بوده و هست! از طرف دیگه فکر کن که تو کسی رو لبریز محبت کنی اما اون فکر میکنه که این محبت ها وظیفه ی توست و تازه بیشتر ازت توقع داره! چه حسی به آدم دست میده؟

پیام

نکته زیبایی را اشاره کردی آفرین مساله همین است که جواب محبت با بی تفاوتی می دهیم و گاهی با لگد و خنجری از پشت

خسرو پيري

بیشتر از هرکسی … خودت را دوست داشته باش! جوری که هر کجا نشسته ای … هر جا که می روی …. در هر کاری که میکنی … “خــــــــودت ” حضور داشته باشد ، یــــک حضــــــــــور بـــی ماننـــد … اما خالــــــی از تکبــــر ، حسادت، ریــــــا … باور کن تا عاشق خودت نباشی …. عاشق هیچ کس نمیتوانی بشوی …. و هیچ کس هم عاشقت نمیشود ![گل][گل][گل][گل][گل]

عسل فومنی

عشق برای زن رمانی است که خود قهرمانش می باشد و برای مرد رمانی که خود نویسنده اش. الف.ج.ولز