شب فرشتگان

لیلة الرغائب

(نامے عربے به معنی: شب آرزوها) 

به نخستین شب جمعهٔ ماه رجب گفته می‌شود. 

به باور مسلمانان در این شب فرشتگان بر زمین نزول می‌ڪنند تا رحمت الهے را به جامعه بشرے عرضه نمایند.

  

گاهے محتاج همینم

ڪه بدونم

دوستم دارے

/ 1 نظر / 11 بازدید
جنس دوم؟

من که تا همین چند سال پیش خبر نداشتم اصلاًً!!!!!!!!!! چند سالی هم که فهمیدم که والا آرزوهام خیلی برآورده نشد! اما امیدوارم همچنان!!!!!!!!!!![چشمک]